تیوتیر

تیوتر و انواع و کاربرد آن در سیستم صوتی خودرو

تیوتر و انواع و کاربرد آن در سیستم صوتی خودرو

توضیح مقدماتی به طور کلی صدا به سه قسمت تقسیم می شود 1-صدای بم 2-صدای وکال یا میانی 3- صدای زیر. شنیدن این سه قسم صدا در یک اسپیکر ، کیفیت صدا را به شدت کاهش میدهد ، به شکلی که ممکن است تشخیص محتوای صدای شنیده شده بسیار مشکل باشد.به این معنی که معمولا…