اسپارک دیجی ساب ووفر

مطالبی در مورد ووفر و ساب ووفر

مطالبی در مورد ووفر و ساب ووفر

ساب ووفر چیست؟ باتوجه به اینکه هر صدایی فرکانسی دارد و صداهای بلند فرکانس بالاتری دارند و برعکس ، در تعریف ساب ووفر میتوان گفت که ساب ووفر یک نوع بلندگو هست که به طور تخصصی وظیفه پخش کردن فرکانس های بم و صدا های پایین و صدا هایی که برای ایجاد آنها نیازمند توان…